Ürünler

Şile bölgesi killeri karbon bileşenleri bakımından iri taneli, yıkama ve eleme metotları ile daha kolay zenginleşebilme özelliklerine sahiptir. Kil istifinin tabanında bulunan, ana kayanın bozuşması ve organik asitler ile zenginleşmesi sonucu oluşan refrakter killer ateş tuğlası yapımında; kil istifinin alt kısımlarında ve alt kömür ile üst kömür arasında bulunan düşük Fe2O3 oranlı ve yüksek plastiklik özelliği bulunan killer izolatör üretiminde; ve yine bu tür killerin yeterli rezervleri görüldüğünde granit-seramik üretiminde, bölge killerinin daha az kömür içermesi ve yüksek pişme renklerinden dolayı hem yer karosu hem de duvar karosunda, bunun dışında değişen kaliteleri ile izolatorde, vitifiyede kullanılmaktadır.