Maden Ocakları

ANA OCAK: Şile bölgesi Yeşilvadi mevkii Kalealtı ocağı

Şile Ulupelit Köyü mevkii Erikli ocağı

Şile Ulupelit Köyü mevkii Patlıcan ocağı

Şile Bıckıdere Köyü mevkii kil ocağıgalerigalerigalerigalerigalerigalerigalerigalerigalerigalerigaleri